EuroLyme borrelia EU-petition
Free Web Hosting
English Italiano Magyar Nederlands Polski Português Suomi Svenska
 

EU-petition från EuroLyme

Tillförlitliga blodprover för borrelia

EuroLyme har startat en EU-petition.
https://www.europarl.europa.eu/petitions/sv/petition/content/0986%252F2023/html/Petition-No-0986%252F2023-by-John-Vandeput-%2528Belgian%2529%252C-on-behalf-of-EuroLyme%252C-on-reliable-blood-tests-for-Lyme-disease

Individer kan stödja detta efter att ha skapat en inloggning.
Det är en formell registrering till EU-parlamentet.
Du kommer att få ett e-postmeddelande för att bekräfta din e-postadress.
Efter dessa steg kan du stödja vår EU-petition.

Petitionen finns på 24 språk.


=> Skriv under vår namninsamling <=

 

EuroLyme patientinitiativ till europeisk policy om borrelia

LymePlus täcker sjukdomen orsakad av
- alla borrelia-arter
- alla fästingbettsinfektioner
- kopplade bakterier, virus, parasiter och svampar

Initiativet ber om respekt
- för en europeisk demokrativision
- för innovativ forskning

 

Title

Petition nr 0986/2023, ingiven av John Vandeput, belgisk medborgare, för EuroLyme, om

Tillförlitliga blodprover för borrelia

 

Summary

Framställaren hänvisar till Europaparlamentets resolution av den 15 november 2018 om borreliainfektion (borrelios), där behovet av mer tillförlitliga blodtester för diagnostisering och screening av denna sjukdom betonas.
Han anser att testerna bör omfatta alla arter av borrelia och att upprepade tester, med hjälp av flera befintliga tester, bör utföras i syfte att utveckla bättre behandlingsperspektiv.

 

Ursprunglig text

Europaparlamentets resolution av den 15 november 2018 om borreliainfektion (2018/2774 (RSP))
efterlyser mer tillförlitliga blodprover.
Eftersom tillförlitligheten hos befintliga borreliatester inte är väl undersökt, behövs en stor jämförelse.
Alla borreliaarter bör ingå.
Forskning baserad på tester (även om de är experimentella) som visar slutet på en aktiv infektion kan ge mer exakta bilder av behandlingen.
Därför behöver upprepad testning av en patientgrupp med de få blodprover som idag visar att en aktiv infektion är över extra uppmärksammas.
Blodprover som ska jämföras är :
DualDur;
Phelix Phage;
EliSpot;
TickPlex;
flera utvecklade ELISA;
flera utvecklade (Western)Blot.
För att förstå sambandet med patientens symtom kan blodprovsresultaten jämföras med ett frågeformulär (t.ex. Horowitz Lyme-MSIDS Questionnaire).

 

EuroLyme-grupper

Borrelia och TBE föreningen www.borrelia-tbe.se Sverige
Suomen Lyme Borrelioosi ry www.borrelioosi.net Finland
Lyme Lives Here Hungary - Rusznyák Veronika www.facebook.com/magyar.egyesulete Ungern

 

Agera

EuroLyme finns i EU:s öppenhetsregister nr 084971650245-03.

Låt oss komma ihåg Europaparlamentets ledamöters resolution från 2018.
Låt oss inse den stora jämförelsen av innovativa existerande blodprov för borrelia.


=> Skriv under vår namninsamling <=

 

Mer info Kontakt